所有作品

在Donemus目录中有79首作品

热门作品

Perseverare : for saxophone quartet, 1995 / Ludwig Otten

体裁: 室内乐
子体裁: Saxophone
乐器: 4sax

Triptychon : voor koperkwintet, 1982, [Torenmuziek], 1 / Ludwig Otten

体裁: 室内乐
子体裁: Brass Quintet; Brass Ensemble (2-8 players)
乐器: h 2trp trb trb-b/tb

Concert voor 12 saxofoons : 1990 / Ludwig Otten

体裁: 室内乐
子体裁: Saxophone
乐器: sax-so 2sax-s 3sax-a 3sax-t 2sax-b sax-bas

最新版本

Cassation - paraphrase : voor kopersextet, 1984 / Ludwig Otten

体裁: 室内乐
子体裁: Brass Ensemble (2-8 players)
乐器: 3trp 3trb

 

作曲家

Otten, Ludwig

国籍: Netherlands
出生日期: 1924-01-01

1924

Ludwig Otten werd op 24 februari 1924 geboren in Zandvoort.

Opleiding
Hij ontving zijn beroepsopleiding aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waar hij piano studeerde bij Johanna Wagenaar en muziektheorie bij Martin Lürsen. Verder studeerde hij bij Sem Dresden en Henk Badings.

Activiteiten
Vanaf 1952 werkte Otten als piano- en theorieleraar aan de Deventer Muziekschool. In 1970 werd hij benoemd tot leraar theoretische vakken aan het Rotterdams Conservatorium.

Composities
Otten schreef voornamelijk kamermuziek voor diverse bezettingen, enige orkestwerken en muziek voor koperensembles. Hij ontving verschillende opdrachten, ondermeer van het Rijk en van de Johan Wagenaarstichting, alsmede een stipendium. Tussen 1972 en 1982 werd hij, mede door omstandigheden van professionele aard, genoodzaakt de pen neer te leggen. In zijn strikt tonale stijl toont Otten een voorliefde voor het gebruik en de vermenging van kerktoonsoorten, voor ostinate figuren, een heldere structuur, een volle klank en (vooral in de latere werken) grote melodiebogen. In de doorgaans heersende homofonie treft men soms fugati en andere polyfone elementen. De eis van eenvoudige speelbaarheid heeft duidelijke invloed op het gebruik der instrumenten en zangstemmen, maar de componist streeft er zoveel mogelijk naar zijn werk toch niet 'kinderlijk' te doen klinken. Ludwig Otten is, wat zijn compositorische activiteit betreft, niet aangesloten bij enige groepering of richting. In het algemeen wordt zijn werk gekenmerkt door 'Spielfreudigkeit' en zeker niet door 'progressiviteit'. Hij heeft een onversneden bewondering voor het werk van Maurice Ravel en voor dat van de auteur W.F. Hermans.

Prijzen
Aan Otten werd de prijs De Gulden Adelaar van de Stad Deventer toegekend.

Ludwig Otten
1992