所有作品

在Donemus目录中有25首作品

热门作品

Trois chansons : for soprano, tenor and piano, 1998 / on poems byPierre de Ronsard, Charles Baudelaire and Pierre de Marbeuf, Jacques Reuland

体裁: 声乐
子体裁: Vocal Ensemble (2-12) and piano
乐器: sopr ten pf

Expressies : voor orkest, (1965) / Jacques Reuland

体裁: 管弦乐队
子体裁: Orchestra
乐器: 3222 4331 timp perc str

Het verre land : cantate voor schoolkoor en schoolorkest / tekst en muziek Jacques Reuland

体裁: 声乐
子体裁: Children's choir and orchestra
乐器: SK2 2020 0000 3perc pf4h str(vl vc)

最新版本

Quasi niente : voor orkest, 1969-1970 / Jacques Reuland

体裁: 管弦乐队
子体裁: Orchestra
乐器: 3222 3330 timp perc str

 

作曲家

Reuland, Jacques

国籍: Netherlands
出生日期: 1918-01-01
逝世日期: 2008-01-01

1918 - 2008

Jacques Reuland werd geboren op 8 juni 1918 te Rotterdam; hij overleed op 5 april 2008 in Zwolle.

Opleiding
Reuland genoot viool-, piano- en orgelonderwijs in Rotterdam. Zijn belangstelling voor de directievakken bracht hem in contact met Piet van Mever, die hem een theoretische en praktische scholing voor het harmonie- en fanfareorkest bezorgde, waardoor hij zich in 1946 in Almelo kon vestigen als dirigent van een aantal korpsen. Al spoedig deed zich het verlangen voor naar ontwikkeling op andere terreinen, zoals koordirectie, theorie en compositie. Daartoe studeerde hij bij Piet Ketting, Arend Koole, Hendrik Andriessen, Bernard van den Sigtenhorst Meyer, J. Daniskas en Andries de Braal.

Activiteiten
Hij was docent aan het Twents Conservatorium in Enschede and dirigent van verschillende koren. Van 1963 tot 1983 was hij directeur van het Stedelijk Muzieklyceum in Zwolle.

Composities
Als componist bewoog hij zich voor een belangrijk deel op het terrein der vocaliteit, te weten liederen, koorwerken - a cappella en met orkestbegeleiding - en een zangspel. Daarnaast echter orkestwerken, kamermuziek en composities in allerlei bezettingen voor het muziekonderwijs. Opdrachten werden hem verleend door de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap in 1960, de Johan Wagenaarstichting in 1968 en het Fonds voor de Scheppende Toonkunst in 1985.

Prijzen
In 1958 verwierf hij de Visser-Neerlandiaprijs voor zijn koorwerk Het Woord. Jacques Reuland kreeg in 1998 de Overijsselse cultuurprijs 1998.